case
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE

IP介绍:

「狮王阿醒」是金狮文化传播(佛山)有限公司原创IP品牌,它以中华传统醒狮文化为题材,是传统国风文化和潮流文化的结合体。「狮王阿醒」以民俗文化为基础,以 醒狮文化为题材,既传承又创新,是 传统文化的时尚表现。阿醒是一只守护人类的中华神狮, “醒”是它的超能, 为大家带来福气、运气。

项目案例:

上海凯德闵行广场

https://mp.weixin.qq.com/s/qnxDCuNTcMXuh57YL7QWlA

江门美吉特广场

https://mp.weixin.qq.com/s/D4PKOrFg3E98am0iiylp0w

北京翠微百货翠微店

https://mp.weixin.qq.com/s/hQGvopJAvGZkd7LcgTJlqQ

佛山保利MALL

https://mp.weixin.qq.com/s/9H1oI6oW4eV6NVss7jOaZw

狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
狮王阿醒 KING OF LION DANCE
公司邮箱 2732758265@qq.com
服务热线 0755-83445511
咨询客服 2732758265